Четвер, 23.05.2019, 20:51
Вітаю Вас, Гість

 

Відомості про освітній рівень педагогічних працівників Тлумацького ЗДО (ясла-садка) " Сонечко" станом на 01 жовтня 2017 року

- Якісний склад педагогічного колективу Тлумацького ЗДО (ясла-садка) «Сонечко» станом на 01 січня 2018 року

 

Кадровий склад

Тлумацького закладу дошкільної освіти (ясла-садка ) «Сонечко» станом на 01 січня 2018 року

Штатні одиниці: всього - 60,1

· адміністративний і учбово-допоміжний персонал (завідувач, практичний психолог, вихователь-методист) - 3

· педагогічних працівників (вихователі, музкерівники, інструктор з фізкультури, вчитель англійської, вчитель-логопед, керівник гуртка) – 25

· спеціалістів (завгосп, діловод, сестра медична старша, сестра медична з дієтичного харчування, головний бухгалтер) - 5

· молодшого обслуговуючого персоналу - 27,1

 

Кількість працівників (фізичних осіб): всього - 63

· педагогічних працівників - 29

· медичних працівників - 3

· молодшого обслуговуючого персоналу - 31

 

Педагогічний колектив має достатньо високий освітній рівень:

· 23 педагоги мають повну вищу освіту,

· 2 педагоги – базову вищу освіту,

· 4 педагоги - середню спеціальну,

За результатами атестації педагогічним працівникам, які досягли високих показників у роботі присвоєні педагогічні звання:

· 2 педагогам присвоєне педагогічне звання «Вихователь-методист»,

· 1 педагогу - звання «Старший вихователь».

Кількість штатних одиниць, навантаження, оплата праці регламентується штатним розписом, тарифікаційними списками, затвердженими згідно вимог.

У закладі розроблені та затверджені правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов'язки для всіх посад, з якими кожний працівник ознайомлений при прийомі на роботу та повторно - 2 рази на рік (дані інструкції видані на кожну групу, службу; контрольний пакет інструкцій знаходиться у громадського інспектора).

Щорічно розробляються та погоджуються з колективом на виробничих нарадах графіки:

· роботи працівників (на навчальний рік, затверджені наказом),

· відпусток працівників (на календарний рік), за погодженням з профспілковим комітетом.

Облік робочого часу здійснюється щоденно у табелі встановленого зразка.

Трудові книжки ведуться відповідно до "Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників"; зберігаються відповідно вимог; обліковуються у книзі обліку руху трудових книжок.

Організаційні питання діяльності закладу вирішуються на виробничих нарадах, зборах трудового колективу та батьків, засіданнях профкому. Питання, які розглядаються, та контроль за їх виконанням фіксуються у протоколах.